Contact

bart     Bart Van Langenhove
Hoofdredacteur
bart@retailupdate.be

 
dsc_0803Pieter Malfliet
Sales Assistant
pieter@retailupdate.be 
nadinebNadine Bogaert
DTP & Productie Operator
nadineb@retailupdate.be

nadinephNadine Pharasyn
Verantwoordelijke abonnementen & Infoproducten
info@retailupdate.be

pietPiet Salens
Uitgever
piet@retailupdate.be

Editing Media Group – EMG bvba
Gravendreef 11 bus 6
9120 Beveren
België
T 00 32 (0)3 750 90 20
F 00 32 (0)3 750 90 29
BE 0423 187 343
RPR Dendermonde
Verantwoordelijk uitgever: Piet Salens

Disclaimer © Editing Media Group – EMG bvba. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever en auteurs verklaren dat deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kunnen de uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.