De Benelux retailmarkt 2017 in facts & figures

Astrid Custers, marketing communicatie manager bij Locatus

Astrid Custers, marketing communicatie manager bij Locatus

Eind van de tweede wereldoorlog werd de Benelux opgericht als douane-unie. In 2000 begon Locatus met het inventariseren van het winkelbestand in dit gebied. Eerst in Nederland en enkele jaren later volgden België en Luxemburg. “Ondertussen verzamelden we al ruim 10 jaar retailinformatie van de gehele Benelux. Van 440.662 verkooppunten om precies te zijn”, vertelt Astrid Custers, marketing communicatie manager bij Locatus. “Tijd dus om eens wat cijfers op een rij te zetten.”

Verkooppunten & branches
Bekijken we het aantal verkooppunten, dan telt België er 209.329. Nederland heeft er 222.476 en Luxemburg 8.857. Tellen we de winkelketens, dan komt België uit op 1.437, Nederland op 1.708 en Luxemburg op 444. Wat het aantal branches betreft: België heeft er 231, net als Nederland. In Luxemburg zijn het er 208.
Op het vlak van winkelverkoopvloeroppervlakte van de detailhandel is België goed voor 21.141.978 vierkante meter. Nederland is koploper met 31.151.540 vierkante meter en in Luxemburg wordt 905.525 vierkante meter ingenomen door winkels.

Winkeldichtheid per inwoner
Nederland passeerde rond de jaarwisseling de grens van 17 miljoen inwoners, terwijl België ruim 11 miljoen inwoners heeft en Luxemburg 0,6 miljoen. Toch heeft ons land bijna evenveel verkooppunten als Nederland. Als we deze aantallen per inwoner bekijken, zien we dat België dan ook relatief veel verkooppunten per inwoner heeft: 18,5 verkooppunten per 1.000 inwoners. Luxemburg heeft er 15,1 en Nederland 13,1 per 1.000 inwoners.

Winkelverkoopvloeroppervlakte per inwoner
Kijken we vervolgens naar de winkelverkoopvloeroppervlakte van de detailhandel dan zien we dat de verschillen veel minder groot zijn. België en Nederland hebben bijna dezelfde winkelverkoopvloeroppervlakte per hoofd van de bevolking: respectievelijk 1,87 vierkante meter en 1,83 vierkante meter per inwoner.

Aantal verkooppunten per type
Belangrijk verschil tussen de landen is de verhouding van het type verkooppunt. Zo heeft Luxemburg een relatief groot aantal verkooppunten in de groep ‘Leisure’. In België is de groep ‘Dagelijks’ relatief groter dan in de andere twee landen. En in Nederland is onder andere ‘In & om het huis’ populairder dan in België en Luxemburg.

Filialisering
Wat de filialisering van het aantal verkooppunten betreft: in België is dat 17,9 procent, in Nederland 23,4 procent en in Luxemburg 22,6 procent. Nemen we het landelijke Belgische gemiddelde van 17,9 procent onder de loep, dan zien we dat de filialisering het hoogst is in Waals-Brabant (23,2 procent) en Vlaams-Brabant (20,2 procent) maar het laagste in Brussel (15 procent) en Henegouwen (16,2 procent).

Leegstand
En tot slot nog een blik op de leegstand: in België staat 9,6 procent van het aantal verkooppunten leeg. In Nederland is dat 7,2 procent en in Luxemburg 6,9 procent. De leegstand in ons land is het hoogst in Henegouwen (13 procent) en de provincie Luxemburg (11 procent), de laagste cijfers zijn voor Oost- en West-Vlaanderen (beiden 8 procent).