“Devimo Consult blijft identiteit behouden”

Hans Van Laer, Head of Marketing & Research bij Group Hugo Ceusters-SCMS

De aankoop van vastgoedbeheerder Devimo Consult door Group Hugo Ceusters-SCMS (HCS) is uiteraard belangrijk nieuws voor de retailsector. Deze stap laat Group Hugo Ceusters-SCMS toe haar marktpositie gevoelig te verbeteren. Voor het personeel van beide bedrijven zal er weinig veranderen. Hans Van Laer, Head of Marketing & Research bij het kopende bedrijf, verduidelijkt de belangrijkste consequenties van deze strategische beslissing.

HOE BELANGRIJK IS DEVIMO CONSULT VOOR GROUP HUGO CEUSTERS-SCMS?
Van Laer: “Toen AG Real Estate haar dochteronderneming te koop aanbood, beschouwden wij dat meteen als een ‘once in a lifetime’-opportuniteit. Daarom zijn we er ook enthousiast voor gegaan. We zien dit als een logische stap voor de groei van ons bedrijf. Onder meer de betere geografische spreiding is onmiskenbaar een voordeel. Devimo Consult staat heel sterk in Wallonië en is ook in het buitenland aanwezig, met een retailpark in respectievelijk Frankrijk en Nederland en daarnaast nog een honderdtal losse winkelpanden in Nederland.”

WELKE MEERWAARDE BIEDT DIT VOOR JULLIE MARKTPOSITIE?
Van Laer: “Die gaat er mooi op vooruit. Als we dit bekijken vanuit de markt van de externe beheerders, komen beide bedrijven samen aan een marktaandeel van 50% van de oppervlakte van de shoppingcentra (tegenover voorheen 34 % voor HCS) en 33% van de retailparken (vroeger 20%). Ook als we de vergelijking maken op basis van de lijsten van BLSC (Belgian Luxembourg Council of Retail and Shopping Centers), waarin ook de eigenaars die zelf hun winkelprojecten beheren opgenomen zijn, is het een aanzienlijke verbetering. Dan tekenen wij nu samen verantwoordelijk voor 23% van de shoppingcentra (voorheen 14,7%) en 19% van de retailparken (vroeger 10%).”

VOOR ALLE DUIDELIJKHEID: HET GAAT NIET OM EEN FUSIE?
Van Laer: “Neen, allerminst. De vennootschappen blijven autonoom bestaan. Beide bedrijven zijn sterke namen met een eigen identiteit. Wij zijn vooral heel bekend in Vlaanderen, Devimo Consult heeft in Wallonië, Brussel en Luxemburg een stapje voor en een goede reputatie opgebouwd. Door de krachten te bundelen, kunnen we de markt nu vanuit een helikoptervisie bekijken en de ‘best practices’ van beide bedrijven optimaal gaan toepassen.”

WELKE GEVOLGEN HEEFT DIT VOOR HET PERSONEEL?
Van Laer: “De medewerkers zullen hier eigenlijk weinig of niets van ondervinden. De enige verandering is dat Micheline De Munck de nieuwe CEO van Devimo Consult wordt. Vanuit haar ervaring bij onder meer Sogesmaint-CBRE heeft zij heel wat kennis over het beleid van vastgoedbeheer. Bovendien zal nog tot eind dit jaar Devimo Consult het beheer op zich nemen van alle shoppingcentra waarvan AG Real Estate eigenaar is. AG Real Estate is momenteel een structuur aan het opzetten om dat beheer vanaf 2018 zelf te verzorgen. De mensen die gekoppeld zijn aan die projecten, zullen bij AG Real Estate blijven. In de nieuwe constellatie blijven bij Group Hugo Ceusters-SCMS circa tachtig mensen werken, bij Devimo Consult (waarvan de maatschappelijke zetel in Brussel blijft) zijn dat er net geen vijftig.”

WELKE EVOLUTIE HEEFT GROUP HUGO CEUSTERS-SCMS DOORGEMAAKT?
Van Laer: “In de huidige configuratie is het bedrijf nog vrij nieuw, gezien de fusie met SCMS (Shopping Centra Management Services) pas dateert van 2013. De activiteiten van Hugo Ceusters spitsten zich toen vooral toe op makelaardij en het beheer van kantoren. De fusie maakte het eenvoudiger om alles te structureren: een afdeling Property Management en een afdeling Agency (makelaardij). Intussen hebben wij, naast ons hoofdkantoor in Antwerpen, ook kantoren in Brussel (2x) Gent en Hasselt. Bovendien zijn er ook in Mons, Kortrijk, Kapellen, Wijnegem en Antwerpen-centrum HCS-medewerkers actief. Dat sluit nauw aan bij onze ambitie om een betere geografische spreiding te realiseren. Daarnaast is ook onze beheerportefeuille aanzienlijk gegroeid. In 2016 hadden we 1,4 miljoen m² oppervlakte in beheer, logistieke panden en parking inbegrepen.”

WAT IS DE AMBITIE VOOR DE TOEKOMST?
Van Laer: “Sowieso blijven we met afdeling Property Management verder inzetten op retailparken: daarvan komen er jaarlijks nog bij, die markt zit nog in volle groei. Ook onze afdeling makelaardij zit in de lift en zet nu ook in op winkelprojecten die niet door ons worden beheerd, zoals Médiacité en de Stadsfeestzaal. Ook de afdelingen Valuations, Research en Investment zullen verder worden uitgebouwd, deze laatste afdeling heeft met de verkoop van het Seminariehuis (Gent) en Médiacité (Luik) mooi gepresteerd in 2016. Tenslotte trachten we ook de succesvolle samenwerking met onze internationale partner Gerald Eve nog te versterken.”