Experts

Atrium

atriumAtrium bevordert de vestiging van nieuwe handelszaken. Het agentschap begeleidt ondernemers en wijst ze de weg naar de handelswijken die het best beantwoorden aan hun concept. Het agentschap stimuleert bovendien de modernisering van de kleinhandel om het succes ervan te maximaliseren.
www.atrium.irisnet.be


BLSC

blrwDe Belgisch-Luxemburgse Raad voor Winkelcentra vzw stelt zich als doel een draagvlak te vormen voor de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van zijn leden bij de ontwikkeling, financiering, exploitatie en instandhouding van winkelcentra in de ruimste betekenis van het woord en het promoten van deze centra op de Belgische en Luxemburgse markt.
www.blrw-cblcc.be


BRO

broBRO België werkt nauw samen met advies- en ontwerpbureau BRO in Nederland, marktleider op het gebied van ruimtelijke en functionele planprocessen. Vanuit Hasselt kijken we naar mogelijkheden in België en Luxemburg voor ruimtelijke en vooral functionele ontwikkeling van centrumgebieden, bijzondere locaties, dorpskernen, bedrijventerreinen, landelijke gebieden, regio’s etc.
www.brobelgie.be


CEMA-AMCV

amcvHet CEMA vzw werd in 1997 opgericht om van onze steden terug “leefcentra” te maken. Het is de initiator van het centrummanagement in België. Dit houdt de oprichting van publiek/privé samenwerkingen in, alsook de creatie van synergieën tussen alle gebruikers en spelers van stadscenta. Zo worden voor de stadscentra gecoördineeerde gemeentelijke acties opgestart.
www.amcv.be


Comeos

comeosComeos vertegenwoordigt de Belgische handel en diensten. De leden zijn actief in achttien sectoren en verkopen aan bedrijven of rechtstreeks aan de consument. Samen zijn de sectoren goed voor 11,2 procent van het bnp en stellen ze 400.000 mensen te werk. Zo is de handel de grootste werkgever in de privé-sector . Comeos stimuleert als kennis- en netwerkingplatform de dynamiek van de handel.
www.comeos.be


Creamoda

creamodaCreamoda is de beroepsorganisatie voor elke onderneming die in België actief is in mode & kleding of confectie in ruime zin. Creamoda verdedigt haar leden op alle terreinen van het economische leven. Daarnaast adviseert, stimuleert en begeleidt de beroepsfederatie haar leden op de diverse vlakken.
www.creamoda.beGeoConsulting

geoconsultGeoconsulting is een adviesbureau gespecialiseerd in geomarketing en marktstudies. Het bedrijf is actief op het gebied van: inplantingsstudies, geomarketingstudie, socio-economisch dossiers, potentieelstudie, geocodering, klantenzone, isochronen, analyse van de klantprofielen, segmentering, studie van het consumentengedrag, commerciële ontwikkelingsschema, enz.
www.geoconsulting.be


Geo Intelligence

geoGeo Intelligence is een innoverende en flexibele partner voor alle partijen die in aanraking komen met dossiers inzake winkelvastgoed. Door geografische data, methodologie, automatisering en business knowledge op doelgerichte manieren samen te brengen, slagen we erin om sterk onderbouwde antwoorden te formuleren op essentiële vragen.
www.geointelligence.be


GfK Fashion

 

gfkGfK is actief in de fashion branche onder de noemer FashionLife. Door het in kaart brengen van de verschillende segmenten krijgen fabrikanten én retailers een goed inzicht in de afzet-, omzet- en prijsontwikkeling binnen de fashion-markt. Op basis van de hoofdsegmenten Outerwear, Legwear en Underwear was het al snel mogelijk de eerste trends te laten zien.
www.gfk.be


Idea Consult

idea-consultIDEA Consult is een research-based adviesbureau gevestigd in het hart van Brussel. Sinds onze start in 1998 hebben we ons ontwikkeld tot de partner van binnen- en buitenlandse overheden en organisaties. We begeleiden hen door middel van toegepast socio-economisch onderzoek en onafhankelijk advies.
www.ideaconsult.be


Locatus

locatusLocatus verzamelt zelf informatie over alle winkels en consumentgerichte, dienstverlenende bedrijven.  De veldwerkers bezoeken jaarlijks alle winkelgebieden in de Benelux. Hun gegevens, zoals (winkel)naam, winkelverkoopvloeroppervlak en branche worden geregistreerd in de database. Naast gegevens op pandniveau bevat de database ook informatie over winkelgebieden, verzorgingsgebieden, winkelpassanten en digitale plattegronden.
www.locatus.be


Mode Unie

modeunieMode Unie, de UNIZO organisatie van de zelfstandige modedetailhandel, heeft als centrale doelstelling de zelfstandige modedetailhandelszaken te verenigen, te informeren en te adviseren, hun belangen te behartigen en aangepaste sociale en bedrijfseconomische dienstverlening aan te bieden. Dit alles met het oogmerk de kansen voor de zelfstandige modedetailhandelszaken te optimaliseren.
www.modeunie.be


Q&A

Q&AQ&A is een onderzoek- en adviesbureau gespecialiseerd in klantgerelateerd onderzoek voor onder andere retailers met grotere groepen consumenten. Op basis van betrouwbaar onderzoek kan snel inzichtelijk worden gemaakt wat het aankoopgedrag van consumenten is; wat de oorzaak van een bepaald probleem is; hoe consumenten tegen bepaalde onderwerpen aankijken.
www.q-and-a.nl


Retail Dynamics

retaildynRetail Dynamics heeft de ambitie om retailers en leveranciers samen te brengen buiten de verkoop- en onderhandelings-gesprekken. Retail Dynamics biedt een netwerk platform aan dat echte toegevoegde waarde creëert: best practices wereldwijd in retail marketing, retail communciatie en retail strategie.
www.retaildynamics.be


Retail Forum Belgium – RFB

rfbHet Retail Forum Belgium, afgekort RFB, wil het leidend gespreksforum van retailers rond winkelvastgoed zijn, dat de brede marktinformatie analyseert en haar bevindingen actief communiceert. RFB werd opgericht door winkelketenbedrijven om een platform van informatie en overleg te bieden aan retailbedrijven en de belangen van huurders-retailers te verdedigen in goed overleg met alle actoren bedrijvig op het domein van commercieel vastgoed.
www.rfb-frw.be


Retail Square

retail-squareRetail Square is een internetplatform voor professionals in de retail en de retail design industrie. Retail Square helpt bedrijven om ideeën en inspiratie over geweldige winkels met elkaar te delen. Men ontdekt nieuwe winkels en kan leveranciers contacteren om projecten te realiseren.
www.retail-square.com


Retail Solutions

retailsoluRetail Solutions adviseert (multichannel) retailers, groothandels en producenten. Gedrevenheid en resultaat staan daarbij voorop. Onze opdrachten starten op het moment dat de bedrijfsleiding of de Raad van Bestuur een extra impuls wil geven aan de onderneming, een negatief resultaat wil omturnen, hun retailkennis wil verhogen of toekomstplannen wil uittekenen.
www.retailsolutions.be


Stichting Marketing – Expertgroep Retail

stimaDe expertgroepen zijn het hart van STIMA. Ze bestaan uit leden die zich vrijwillig inzetten, onze actieve leden. Het is hun specifieke vakkennis en inzet die STIMA de eerste Belgische marketingorganisatie maken. De Expertgroep Retail is een denktank binnen STIMA rond actuele marketingonderwerpen in de detailhandel (retail). Doelstelling is om kennis en inzichten in de retailproblematiek te ontwikkelen.
www.stima.be/nl/retail

 


Trade Mart

trademartTrade Mart Brussels is een permanent centrum voor professionelen uit de mode. Het fungeert niet enkel als uitstalraam voor de nieuwste nationale en internationale trends maar ook als uitwisselingsruimte die de markt inspireert en dynamiseert. Beeld u 2400 merken in die staan voor de laatste trends in mode, onder één dak, in het centrum van België.
www.trademart.be


Vlerick Management School

vlerickHet Retail & Trade Marketing Research Centre is een marketing onderzoekscentrum dat zich toelegt op de relatie tussen producent en retailer/distributeur (trade marketing) en tussen de retailer/distributeur en de shopper/eindklant (retail marketing).
www.vlerick.be


VOKA

vokaWie vandaag winkelt, wil iets beleven. Innovatieve Retail wil in eerste instantie een inspiratiesite zijn, een plek om nieuwe mogelijkheden te ontdekken om in te spelen op hedendaagse winkeltrends, technologische ontwikkelingen en het veranderende koopgedrag van de consument. Vernieuwende winkelconcepten, technologieën, marketingvormen, …
www.innovatieveretail.be


VVSG

vvsgHet Platform Centrummanagement is een initiatief van de VVSG, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw  , met steun van het Agentschap Ondernemen in het kader van het programma Ondernemingsvriendelijke Gemeente. Dit Platform wil de Vlaamse steden en gemeenten beter in staat stellen om de kwaliteit en de aantrekkingskracht van hun kernwinkelgebieden te versterken.
www.vvsg.be/economie_en_werk