“Geldigheid cadeaubonnen niet vastpinnen op twee jaar”

Mien Gillis, expert retail

Mien Gillis, expert retail bij Unizo

Test-Aankoop lanceerde recent de denkpiste om voor cadeaubonnen standaard met een geldigheidsduur van twee jaar te werken, vooral om het de consument makkelijker te maken. Hoewel ook UNIZO een maximale klantgerichtheid belangrijk vindt, vindt de zelfstandigenorganisatie het geen goed idee om altijd met dezelfde geldigheidsduur te werken. Mien Gillis, expert retail, legt uit waarom.

HOE VER STAAT TEST-AANKOOP MET DE UITWERKING VAN DIT VOORSTEL?
Gillis: “Er is nog niets concreet. Sowieso moeten ze met dit voorstel nog langs de nodige wetgevende en adviserende kanalen passeren. Als er al een uitgewerkt voorstel komt, is de toepassing van een eventuele maatregel dus zeker nog niet voor morgen.”

WAAROM KETST UNIZO HET IDEE OM DE BONNEN TWEE JAAR TE LATEN GELDEN, SOWIESO AF?
Gillis: “Kijk, wij bevelen al onze leden aan om altijd zo klantvriendelijk mogelijk te werken en cadeaubonnen zo lang mogelijk te laten gelden. In de praktijk is twee jaar gewoon niet altijd haalbaar. Het meest voor de hand liggende voorbeeld daarvan zijn pop-up stores, die maar een bepaalde periode – bijvoorbeeld zes maanden – open zijn. Als die maatregel van Test-Aankoop er al ooit zou doorkomen, zou je in een pop-up dus nooit nog aan een cadeaubon kunnen geraken. Met dit voorstel beperk je de contractuele vrijheid van de verkoper en zou het aanbod aan cadeaubonnen op termijn verschralen.”

WELKE VRIJHEID GENIET DE VERKOPER NU?
Gillis: “De verkoper kan zelf de voorwaarden – dus ook de geldigheidsduur – van de bon bepalen, waarna de consument later de bon kan inruilen met respect voor die voorwaarden. Mocht je die vrijheid gevoelig inkrimpen, is de kans niet denkbeeldig dat heel wat ondernemers de cadeaubonnen gewoon niet meer zouden aanbieden.”

WELKE SYSTEMEN VOOR CADEAUBONNEN BESTAAN ER MOMENTEEL?
Gillis: “Eigenlijk heb je er nu drie. De meest ‘duidelijke’ zijn die waarbij de handelaar zelf rechtstreeks een cadeaubon voor de klant uitschrijft. De verkoper ontvangt het geld dan nog voor hij de dienst heeft verstrekt. Een tweede systeem is dat van de Bongo-bonnen en andere cadeauboxen, waarbij een derde partij dus bonnen verkoopt die later bij één van de deelnemende handelaars kunnen worden ingewisseld. De handelaar krijgt dan zijn geld van die derde partij als hij het product heeft geleverd of de service verleend. Het derde systeem is dat waarbij een stad of gemeente cadeaubonnen verkoopt die door de klant bij de deelnemende retailers uit de betreffende entiteit kunnen worden ingeruild. Ook daar krijgt de dienstverlener het geld terugbetaald van de organiserende instantie, na levering van de dienst of de goederen.”

BEVEELT UNIZO ZELF EEN BEPAALDE GELDIGHEIDSDUUR AAN?
Gillis: “Neen, omdat dat sterk afhankelijk is van het product en de situatie. Wij bevelen onze leden wel aan om de termijn zo lang mogelijk te maken. Bij het ene bedrijf is dat drie maanden, bij een ander een jaar. Van een fruithandelaar kregen wij bijvoorbeeld de feedback dat het om boekhoudkundige redenen moeilijk is om een cadeaubon langer dan drie maanden te laten gelden. Veel is ook afhankelijk van hoe het cadeau wordt gedefinieerd. Als het bijvoorbeeld een arrangement in een wellnesscentrum betreft, kan het best zijn dat dit arrangement zes maanden na uitgifte van de bon in waarde gestegen is. Als het gaat om cadeaubonnen met een vastgestelde nominale waarde, is er in principe geen probleem.”

HOE STAAT UNIZO TEGENOVER DE POPULAIRE CADEAUBONNEN DIE DOOR GEMEENTEN EN STEDEN WORDEN UITGEGEVEN?
Gillis: “We vinden dit een heel nuttig initiatief: het is een goede manier om de lokale retail te stimuleren, zeker als dit deel uitmaakt van een kernversterkend beleid. Toch zullen deze bonnen de ‘rechtstreekse’ cadeaubonnen nooit volledig vervangen, omdat bepaalde klanten er de voorkeur aan geven dat een bon in een specifieke winkel wordt benut. Ze kunnen perfect naast elkaar blijven bestaan.”