“Tweedehands zit in de lift”

Marleen Vos, algemeen directeur bij KOMOSIE

Marleen Vos, algemeen directeur bij KOMOSIE

Het gaat goed met de Kringwinkels in Vlaanderen. Het aantal klanten in de winkels blijft stijgen, onder meer omdat hergebruik aan populariteit blijft winnen. Marleen Vos, algemeen directeur bij KOMOSIE, de koepel van de Kringwinkels, verschaft tekst en uitleg.

HOE GROOT IS HET NETWERK AAN KRINGWINKELS OP VANDAAG?
Vos: “De Kringwinkel is de verzamelnaam voor 135 tweedehandswinkels in de sociale economie die samenwerken op vlak van communicatie en kwaliteit. We bieden een job, een opleiding en een toekomstperspectief aan meer dan 5300 mensen die weinig of geen kansen krijgen op de reguliere arbeidsmarkt. Bij ons kan iedere klant, ook mensen met een beperkt budget, kwalitatieve producten kopen. Recent openden we vier nieuwe winkels en steeg de totale omzet met 6% tot 48,16 miljoen euro.”

HERGEBRUIK IS HET THEMA WAAR DE WINKELS OM DRAAIEN. KUNT U DAT VERTALEN NAAR CIJFERS?
Vos: “We halen herbruikbare goederen op en verkopen ze weer, waardoor we vermijden dat ze op de afvalberg terecht komen. Zo zamelden we in 2015 69.550 ton spullen in, waarmee we 70.000 ton CO2 bespaarden. Circa de helft van die producten verkopen we opnieuw in onze winkels, waardoor ze lokaal hergebruikt worden. Vlaanderen behoort trouwens tot de Europese top op dit vlak, het totale hergebruik steeg in 2015 nog eens met 7% in vergelijking met het jaar voordien. Het aantal klanten steeg met 12% (tot 5,6 miljoen). Zeer belangrijk is ook dat elke klant gemiddeld 5,017 kg aan spullen kocht. Daarmee hebben we de officiële hergebruikdoelstelling van 5 kg hergebruik per Vlaming gehaald.”

HOE GROOT IS HET BELANG VAN DE WEBSHOP DIE VORIG JAAR WERD OPGESTART?
Vos: “Je kon al langer online kopen op www.uwkringding.be. Dat is een online veilingwebsite waar je waardevollere objecten of collectors items kan vinden. De Kringwinkel Hageland wilde een pilootproject starten met een echte webshop. Op Kringshop.be kunnen mensen terecht voor een vergelijkbaar aanbod als in dat van onze fysieke winkels. In de opstartperiode waren ze niet tegelijkertijd via beide verkoopkanalen beschikbaar. In het najaar van 2016 hebben we dat wel mogelijk gemaakt. Om dezelfde praktische reden zijn we ook gestart met kleinere spullen, zoals boeken, textiel, huisraad, kleine elektrische toestellen en speelgoed.”

HOE ZAL DIT VERDER WORDEN UITGEROLD?
Vos: “De komende vijf jaar is het de bedoeling meer dan de helft van alle Vlaamse Kringwinkels aan dit initiatief te laten deelnemen. Dit zal ons toelaten nog meer hergebruik te realiseren en onze zorg voor het leefmilieu verder op te drijven. Het is ook een unieke kans om onze medewerkers ervaring te laten opdoen in e-commerce. Momenteel bedraagt de omzet via de webshop 5% van de totale omzet voor Kringwinkels Hageland, maar zoiets moet groeien. We merken dat er dagelijks al een 200-tal mensen naar de site gaan.”