“Verhaal moet kloppen voor alle bouwpartners”

Patrick Heleu van Between Brix

Patrick Heleu van Between Brix

Bemiddelen tussen grondeigenaars en projectontwikkelaars in de verkoop van projectgronden, ook voor realisaties in de retail: het is een specialisatie die in de vastgoedwereld tot nu toe niet of amper voorkwam. Het is een lacune waar Patrick Heleu en Joris Ockier met volle overtuiging zijn ingesprongen, met succes. Hun bedrijf, Between Brix, is sinds 1 oktober gevestigd op een strategische locatie, op een boogscheut van de R8 in Kortrijk.

WAT DOET BETWEEN BRIX CONCREET?
Heleu: “We brengen alle partijen in een bouwproject rond de tafel, om enerzijds een correcte prijs te bedingen voor de grondeigenaar, en anderzijds de verzuchtingen van de projectontwikkelaar in te calculeren. Met onze aanpak nemen we bovendien ook heel wat werkdruk weg van de stedenbouwkundige diensten bij de lokale overheid.”

WIE ZIJN JULLIE KLANTEN?
Ockier: “We begeleiden onder meer grondeigenaars en delokaliserende bedrijven die een site op de markt willen brengen. Onze job vergt veel tijd en geduld: we leggen onze klanten zorgvuldig onze werkmethodiek uit, voeren een studie en nauwkeurige prijsbepaling uit. Dat doen we door de potentiële invulling(en) te bekijken, want dat is cruciaal voor de waarde. Daarmee trekken we dan naar een beperkt aantal geïnteresseerde projectontwikkelaars. De essentie van onze taak is een dossier samen te stellen dat heel gefundeerd is, rekening houdend met de ambities van de projectontwikkelaar en de verwachtingen van de grondeigenaar. Soms legt een grondeigenaar de lat erg hoog en dienen we hem, letterlijk en figuurlijk, terug met de voetjes op de grond te zetten.”

WAT IS ER BELANGRIJK IN HET HELE VERHAAL?
Heleu: “We ontdoen elk project van alle emoties die ermee gepaard gaan. Het is belangrijk dat de grondeigenaar een juiste, correcte prijs krijgt. Aangezien wij vanuit onze vorige jobs bij projectontwikkelaars zelf alle berekeningen hebben moeten maken, kunnen we al die technische aspecten meenemen in de prijs. Als de partijen samen met ons aan tafel zitten, wordt er over die prijs dan ook niet echt meer onderhandeld: die moet de eigenaar een goed gevoel geven én haalbaar zijn voor de projectontwikkelaar.”

HOE VERLOOPT DE SAMENWERKING MET DE STEDENBOUWKUNDIGE DIENSTEN?
Heleu: “Met onze job nemen we bezorgdheden weg bij eigenaars en projectontwikkelaars, maar verlichten we ook de last bij de stedenbouwkundige diensten. De vraag naar projectgrond is namelijk gigantisch. Van zodra er iets op de markt komt, springen projectontwikkelaars daar massaal op en projecteren ze hun vragen op de stedenbouwkundige diensten. Onze dienstverlening bevindt zich in het voortraject, dus nog voor de grond op de markt komt. Daardoor kunnen we rustig overleggen met de diensten stedenbouw. Wij begeleiden het hele traject, tot er een bouwvergunning is. Pas dan komen de klassieke makelaars in het verhaal. Wij vormen voor hen dus eigenlijk geen concurrentie.”

WELKE EVOLUTIE MERKT U IN HET VASTGOEDLANDSCHAP?
Heleu: “De cijfers zijn duidelijk: de vastgoedmarkt boomt de laatste maanden, onder meer door de zeer lage rentes. De vraag naar projectgronden gaat logischerwijs op deze golf mee, maar ze kan maar gehonoreerd worden als het aanbod er is. Het grondaanbod wordt schaarser, de aard ervan evolueert sterk en ontwikkelaars maken veel gerichtere keuzes.”
Ockier: “Waar in onze opstartperiode bij wijze van spreken zowat alles door iedereen gebouwd werd, zien we vandaag een evolutie naar een weloverwogen productstrategie. Meer dan ooit kennen we de markt in cijfers, hebben we demografische studies, hebben we behoeftestudies van studentenkamers, hotelkamers, woningen, appartementen, retail, kennen we de migraties naar het platteland of naar de stad. Wat iets mag kosten is hypertransparant geworden. De professionele ontwikkelaar weet wat verkoopt, kent de vraag en kan rekenen, tot twee cijfers achter de komma.”