“Verhuurders denken meer mee”

Het team van Retail Point

Het team van Retail Point

In de voortdurend fluctuerende markt van het winkelvastgoed, is het voor retailketens niet altijd evident om te weten in hoeverre hun huidige panden nog op ideale locaties liggen. Daarom vertrouwen nogal wat vooraanstaande spelers dit beheer toe aan Retail Point. Founding partners Yves Walravens en Philippe Simons merken dat de markt weer in een positieve flow zit, maar stellen zich vragen bij de verdere regionalisering van bepaalde wetgevende bevoegdheden.

WAT DOET RETAIL POINT PRECIES?
Walravens: “Als winkelvastgoedmakelaar zijn wij actief in België en Luxemburg. Voor een aantal retailers, waarvoor wij exclusieve mandaten hebben, bekijken wij voortdurend in hoeverre hun winkelportfolio beantwoordt aan hun vereisten en ambities. Het behartigen van hun belangen gaat verder dan het aanbieden van panden; wij staan ook in voor het commercieel beheer van hun contracten. Het opzeggen of verlengen van de contracten voor die panden is uiteraard afhankelijk van de evoluties in de markt.”

JULLIE ZIJN TIEN JAAR BEZIG. WELKE TRENDS VALLEN U OP?
Simons: “Zeker sinds de crisis, zien we dat verhuurders en huurders dichter naar elkaar zijn toegegroeid. De toename van de leegstand heeft ervoor gezorgd dat ook eigenaars constructief meedenken en, in vergelijking met vroeger, sneller bereid zijn om huurders een helpende hand te reiken. Die flexibiliteit om een inspanning voor de huurder te doen, was vroeger quasi onbespreekbaar, zeker op toplocaties. Bij steeds meer verhuurders is het besef gegroeid dat je beter met dezelfde partij verder kan gaan op een soepele manier, dan te moeten vrezen voor pakweg zes maanden leegstand.” Walravens: “Daarnaast is het opmerkelijk dat er meer tijd wordt genomen om de knoop over bepaalde panden door te hakken. Waar je als huurder vroeger bij wijze van spreken binnen de 48 uur een beslissing moest nemen, wordt daar nu langer en bewuster over nagedacht. Ook dat is een bewijs dat beide partners het belangrijker vinden om op de lange termijn te denken. Voor er een definitieve beslissing wordt genomen, denken ze grondiger na over de pro’s en contra’s. Dat is een tendens die we zeker toejuichen.”

WELKE ASPECTEN WEGEN VOOR UW KLANTEN DOOR OM EVENTUEEL VAN LOCATIE TE VERANDEREN?
Walravens: “Meestal is niet enkel de prijs de doorslaggevende factor, maar vooral de ligging is allesbepalend. Net daarom voeren wij voor hen constant een arbitrage uit op hun hele winkelportefeuille. Gaat het om een oude of een nieuwe winkel? Is het aangewezen het huurcontract op te zeggen, of kies je beter voor een verlenging? In hoeverre valt een nieuwe locatie te overwegen? De antwoorden op al die vragen zijn sterk afhankelijk van de ligging. Wat twee jaar geleden een geschikte locatie was voor een bepaalde huurder, is dat vandaag misschien niet meer, of vice versa. Eén van onze eerste klanten zei ons destijds: ik wil jullie advies vooral om te weten wat ik zeker niét moet doen. Als nichespeler die onafhankelijk advies geeft, zijn wij overigens vrij uniek. We werken trouwens graag samen met de grote makelaarskantoren. Zo kijken we voor onze exclusieve mandaten momenteel uit naar 30 à 40 vestigingen om de groei van onze klanten mee vorm te geven.”

WELKE WORDEN DE BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN VOOR DE TOEKOMST?
Simons: “De verdere regionalisering van bepaalde bevoegdheden kan een belangrijke invloed hebben op de evoluties binnen de retailmarkt. Zo vind ik het geen goede zaak dat we voor bijvoorbeeld de socio-economische vergunningen en voor de handelshuur een andere wetgeving krijgen voor de drie gewesten. Probeer die versnippering op vlak van wetgeving in een land van amper twaalf miljoen inwoners maar eens uit te leggen aan een buitenlandse investeerder. Daarnaast is ook het omgaan met e-commerce een cruciaal issue, al is het mijn rotsvaste overtuiging dat fysieke winkels altijd zullen blijven bestaan. Zeker voor topliggingen vormt het online verhaal geen bedreiging, maar op secundaire locaties kan dit wel een grotere rol spelen.” Walravens: “We zien daarnaast een positieve flow, waarbij heel wat winkelketens weer actief de markt opgaan. Zo laat een innoverende keten als Rituals bijvoorbeeld van zich spreken, terwijl ook de remodelling van de Hunkemöllerwinkels alle lof verdient. Wie niet op zijn lauweren rust, maar blijft vernieuwen, heeft de wind in de zeilen.”